Pro nemocné

Vše co je třeba dopsat a naučit...  

 Látka co je třeba dopsat za konkrétní  týden ,tu bude vždy od pondělí do neděle. Čím níže články jsou tím jsou staršího data. Pokud budete mít zájem o delší interval ponechání látky co je třeba dopsat ,  stačí napsat : 


15.11.18   =  Dějepis

Život ve staré Mezopotámii

- přírodní podmínky
- dnešní Irák
- vznik mezi  řekami  Eufrat a Tigrid
- Mezopotámie = meziříčí
- severní část - náhorní plošina s dostatkem srážek

- jižní část - záplavy

- chybí přirozené hranice nájezdy cizích kmenů

Zemědělství

- síť zavlažovacích a odvodňovacích zařízení

- obilí, ječmen, pšenice, proso, sezam

- vinná réva

- ovce, kozy = maso, mléko, vlna

- rybolov

Obchod

- výhodná poloha¨

- nedostatek = dovoz kamene a dřeva

- dostatek hlíny = využití hlíny a rákosu = stavba obydlí

- psaní rákosem na hliněné destičky

- vzdělání = u chrámu zřizování školy - pouze pro chlapce  / čtení , psaní , přírodopis, počítání

- psaní na hliněné tabulky = škola = dům tabulek


13.11.18    =    Přírodopis

Krytosemenné rostliny 

- vajíčka jsou chráněná v semeníku

. po oplodnění se z vajíček vyvíjí semena

- semena jsou ukryta v plodech

- stromy i byliny 

- vytvářejí pravé květy

- květy nesou rozmnožovací orgány

- samčí = tyčinky

- samičí =  pestíky 

nakreslit obrázek s učebnice str 27/ obrázek 38 průřez květem  pouze  ten horní. 

13.11.18     =   Zeměpis 

strana 25 napsat do sešitu SHRNUTÍ


12.11.18   =   Občanská výchova

Systém našeho školství

- mateřská škola,základní školy,střední odborné školy,gymnázia,střední odborná učiliště,vyšší odborné školy,vysoké školy.

Typy škol

- státní

- soukromá

- domácí vzdělávání

- školy s profilovým zaměřením

- alternativní školy


12.11.18     =   Fyzika

DOPSAT str.33  -  žlutý rámeček