Pro nemocné

Vše co je třeba dopsat a naučit...  

 Látka co je třeba dopsat za konkrétní  týden ,tu bude vždy po dobu 14. dní. Čím níže články jsou tím jsou staršího data. Pokud budete mít zájem o delší interval ponechání látky co je třeba dopsat,stačí napsat : 

16. ledna     =     Fyzika 

Ionty

- je -li počet (p+)  (no) a (e-) stejný  => atom je v základním stavu

- působí - li na atom - tření

                                 - teplotou 

                                 - tlakem

                                - chem.reakcí

dojde k přemístění (e-) z poslední vrstvy atomu a vzniká  

a)  ATION 

( atom přijal elektron ) => vzniká záporně nabitá částice

b) KATION

atom ztratil elektron => kladně nabitý


15. ledna     =     Přírodopis

Mnohonožky a stonožky

STONOŽKA ŠKVOROVÁ

- protáhlé tělo shora zploštělé

- každý tělní článek nese pouze jeden pár noh

- dravec - loví malé korýše,žížaly a drobné živočichy pod kůrou,kameny a spadaným listím

- má silné čelisti s jedovatými žlázami

MNOHONOŽKA ZEMNÍ

- na každém tělním článku 2 páry nohou,pomalý pohyb

- tělo protáhlé,válcovité na průřezu kruhovité

- tvorba humusu 

HMYZ

- hmyz patří mezi členovce

- jeho charakteristické znaky jsou : členění těla na hlavu,hruď a zadeček 

- tři páry článkovitých končetin

MRAVENCI : DĚLNICE  = žije až 6.let

- je to neplodná modifikace samičky

- shání potravu,stará se o potomstvo a chrání hnízdo

KRÁLOVNA

- dožívá se 20. let

- v hnízdě je pouze jedna královna

- je to pohlavní jedinec dlouhý cca 11 mm

VZNIK NOVÉHO HNÍZDA

- okřídlené samičky a samečkové ve vzduchu se páří a vytváří nová obydlí

- potrava = všežravci


15. ledna       =      Dějepis 

Mumifikace

- složitý proces balzamování těla,trval 70 dní

- mumie = vyschlá tělesná schránka

- balzamovači = lidé,kteří připravovali mumie

- bůh Anup se šakalí hlavou - patron balzamovačů,bůh mrtvých

Sarkofág

- rakev umělecky zdobená


11. ledna     =       Zeměpis

Vznik pohoří 

USAZENÍ HORNINY

- zvětraliny přemísťovány vodou,větrem,ledovcem

- tam kde ze zvětr. usazují , vznik usazené horniny

VRÁSNĚNÍ


KERNÁ POHOŘÍ

- pokud je vysoký tlak a horniny se již nemohou ohýbat tak se lámou

 a vznikají dlouhé praskliny = ZLOMY

- většina pohoří vzniká vrásněním a následným rozlomením a vyzdvižení ker zemské kůry


10. ledna    =    Dějepis

Kultura a vzdělanost

Náboženství 

- uctívali velké množství bohů 

- většina z nich zpodobňována s hlavou zvířete

Hor = Horus = bůh nebes,slunce a světla,božský vládce Egypta zobrazován jako muž se sokolí hlavou a královskou korunou

Re = bůh slunce,zobrazován se sokolí hlavou a slunečním kotoučem

Symboly

oko - vadž = magické oko = Horovo oko

- je znakem slunce nebo měsíce,je symbolem ŠTĚSTÍ,ZDRAVÍ A HOJNOSTI


8. ledna    =    Přírodopis

Členovci

-článkovité tělo

- dělení pavoukovci - pavouci

                                 -  sekáč

                                 - roztoči

pavouci př. křižák obecný

- tělo složeno z hlavohrudi a zadečku připojeného stopkou


draví : ( loví hlavně hmyz )

mimotělní trávení ( vstříkne do kořisti trávící šťávy,rozleptá jí a zkapalněný obsah vysaje )

dýchají plicními vaky 

tkaní sítí řízeno instinktem ( vrozená schopnost pro určitou činnost )


8.ledna      =     Dějepis

Úpadek Egypta

- slábnutí moci -> ovládnutí jinými národy

- ve 4.století přnl. - Alexandr Veliký ( Makedonie 332 přnl. )

Alexandrie - knihovna,muzeion = kulturní a vědecké centrum 

Středomoří

- pod vládou římské říše

- posledním panovníkem Kleopatra ( ptolemaiovci )

- > křesťanství

7 st. přnl. ovládají Egypťané

- Arabové => Islám

Egyptologie

= věda,zkoumají památky starověkého Egypta


7. ledna     =    Občanská výchova

Obec

- ČR je členěna do 14 územně správních jednotek ( kraje )

- V celé ČR je více než 15 000 obcí

- obec je základní ( nejmenší ) samosprávnou jednotkou

Tvoří ji:

obytné části ( domy,silnice,parky atd. )

volná krajina ( louky,pole,lesy,rybníky )

obyvatelé


7.ledna   =    Fyzika

Elektrování při vzájemném dotyku

- při tření dochází k přesunu elektronů a vznikne nová kladná částice ( + ) nebo záporná ( - ) částice

- okolo zelektrovaneho tělesa je elektrické pole


Stavba atomu 


- počet protonů v jádře určuje co je atom za prvek

- 1 proton = vodík

- 2 protony = helium

- 3 protony = uhlík

 


Učivo ze dne 4. ledna nutno sehnat na od spolužáků  nemáme ho k dispozici.


3.ledna 2019     =    Dějepis

Vznik Egypta 

     Horní Egypt- kočovní pastevci,hor. krajina

 ⁄ 

∖ 

    Dolní Egypt- nížiny,zemědělci

- zakladatel faraon Meni

- polovina 3. tis. přnl.

-Horní Egypt ovládl dolní Egypt

EGYPTSKÁ KORUNA

   D. E : červená,kobra

   H. E. : bílá,supice

( nakreslit obrázek koruny str. 62 )


EGYPT. PANOVNÍCI

- HATŠEPSUT - stavební rozvoj

- Tutanchamon - nejznámější panovník 

- 14. st. přnl.

úmrtí v 18.letech

- jeho hrobka byla jediná nevyloupená královská hrobka

1922 Howard Carter