Informace pro rodiče

Omlouvání zameškaných hodin: 

tj. do 72 hodin od počátku absence (telefonem, SMS, mailem) a zápisem do Omluvného listu, musí být ke kontrole v den nástupu do školy po absenci.

  • Prosím rodiče o VČASNÉ omlouvání zameškaných hodin,

  • Omlouvat žáka z vyučování může pouze jeho zákonný zástupce, a to zápisem do omluvného listu, nikoliv trenér, předseda sportovního svazu nebo babička (nemá-li dítě v péči).

  • Absenci z rodinných důvodů (rekreace apod.) delší než dva dny, je nutné vyplnit do formuláře (viz  tlačítko formuláře) a vytištěný předat třídní učitelce, škola se k této žádosti dále nevyjadřuje, považujte jí tedy za automaticky schválenou.

Organizace školního roku 2018/2019:


Vyučování začíná:  v pondělí 3. září 2018

První pololetí:  čtvrtek 31. ledna 2019

Podzimní prázdniny:  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:  budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.   Vyučování začne  ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny:  pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:  od 11. 3. do 17. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.

Hlavní prázdniny:  od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019