Důležité kontakty

  • Školní telefonní čísla

Sekretariát:  472 772 079

Školní družina :   723 910 777

SMT:   472 778 288

Školní jídelna:   472 775 587

Stránky školy:   www.zsmirova.net


Třídní učitelka:

Mgr. Balogová Nikola  :